AKTUELLT

 

KRIGSSEGLARDAGEN 2023 - firas söndagen den 3 september klockan 15.00

Lokal: Carl Johans Kyrkas församlingshem, Carl Johans Kyrkoplan 1

Talet hålls av Torbjörn Dalnäs, journalist och sjöman

Flottans män står för musiken

VÄLKOMNA!